ผู้บริหารอุทยานวิทย์ ม.อุบล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันนี้ผู้บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่2560 แก่คุณนิตยา นิราศรพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ประสานกิจกรรมโครงการ Startup

รายละเอียดการสมัคร dowloadsใบสมัคร

Sparkพบผู้ประกอบการ

เช้าวันนี้ทีมงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.อารีรัตน์ ลุนผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ปร Read More …

ดูดวงธุรกิจพิชิตเงินล้าน

ข่าวดีสำหรับท่านต้องการทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์หรือพยากรณ์การผลิต/การเงิน และวางแผนการกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ดูดวงธุรกิจพิชิตเงินล้านด้วยเหม Read More …

ข่าวดีของผู้ประกอบการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)   โดยให้การสนับสน Read More …